Vedligeholdelse og ombygning

Vedligeholdelse og ombygning

Man har som ejer af en lejlighed i ejerforeningen ansvaret for indvendig vedligehold af sin lejlighed. Desuden har man ansvar for vedligehold og udskiftning af vinduer.

Ejerforeningen står for vedligeholdelse af fælles arealer og fælles installationer. Mindre løbende reparationer varetages af bestyrelsen og betales over fællesudgifterne. Større projekter finansieres ved optagelse af fælleslån.

Faldstammer, lodrette stigestrenge og ventilationsskakter i de enkelte lejligheder er fællesinstallationer. Ejerforeningen skal derfor have fri og uhindret adgang til installationerne, når de ønsker at vedligeholde eller udskifte dem.

Du er altid velkommen til at spørge bestyrelsen, hvis du er i tvivl om noget.

Du kan læse reglerne i husordenen og vedtægterne, men de oftest stillede spørgsmål kan du finde svar på her:

Udskiftning og maling af vinduer

Lejlighedens vinduer skal være hvide, seksfags dannebrogsvinduer. Man er som ejer selv ansvarlig for udskiftning og vedligeholdelse. Sålbænke (under vinduerne) udskiftes og vedligeholdes af ejerforeningen. 

Hoved- og køkkendør

Af hensyn til brandsikkerhed og et ensartet udtryk i opgagen, er der følgende regler for dørene ind til den enkelte lejlighed:  

  • Dørenes overflade må ikke brydes med søm, skruer eller på anden vis. Dette gælder både udvendigt og indvendigt.
  • Navneskilte eller andet der sættes på dørene må kun klistres på, og du har som ejer ansvar for, at der ikke efterlades mærker
  • Dørene må ikke males eller på anden måde ændres ift. det originale udseende. Dette gælder både udvendigt og indvendigt
  • Hvis der kommer skader på dørene, skal dette hurtigst muligt meddeles til bestyrelsen. Hvis du er ansvarlig for skaderne, vil du selv skulle dække omkostninger til udbedring.

Regler for vedligehold

Husk at orientere dine naboer så de er forberedt på støj og andre gener. Der må ikke støjes mellem kl. 20 og 7 og vi vil desuden bede dig sørge for, at der holdes rent i opgange og fællesarealer. Byggeaffald må ikke afleveres i storskraldsrum eller almindelige affaldscontainere.

VVS arbejde

Bestyrelsen anbefaler altid at få VVS arbejde udført af professionelle autoriserede håndværkere. Renovering af badeværelse, installering af vaskemaskine, opvaskemaskine, ny radiator og lignende medfører risiko for vandskader der øger foreningens omkostninger til forsikring.