Gården

Gården

Vi har en dejlig fælles gård, som vi har meget glæde af i sommermånederne.

Gården vedligeholdes af Gårdudvalget, der på frivillig basis står for at plante, luge bede, klargøre havemøbler, sætte julelys op, m.m. Alle som vil være med til at forskønne vores gård og give en hånd med i gårdudvalget er velkomne. Læs mere om hvordan du deltager under kontaktoplysninger

Der er fælles havemøbler, grill og vaskestativer i gården. Alle er velkomne til at benytte disse. Gårdudvalget planter krydderurter om foråret, som alle ejendommens beboerne kan benytte efter behov. Pluk kun det krydderurt du umiddelbart har behov for.

Der er et toilet i kælderen under Ungarnsgade 37.

For at vi alle kan nyde gården, er der vedtaget følgende ordensregler

Legende børn i gården skal være under opsyn.

Det er tilladt at ryge i gården, hvis man ikke er til gene for andre. Sørg for at tage skodder og aske med dig.

Møbler skal stilles på plads efter endt brug.

Efterlad ikke private genstande i gården. De vil blive fjernet uden varsel.

Grill i gården er til fælles brug, og skal holdes rene.

Regler for larm/støjende adfærd gælder også i gården. Læs mere i husordenen.

Støjende adfærd i gården skal alle dage ophøre senest kl. 22.00. Der  er meget lydt, så selv en højlydt samtale kan genere hele ejendommen. Undtaget fra denne regel er ejerforeningens fællesarrangementer

Private tørrestativer må ikke opstilles i gården, der henvises til tørrerum og de fælles tørrestativer. Læs mere om tørring af tøj under vaskekælder.

Det er ikke tilladt at have husdyr med i gården.

Legetøj der efterlades i gården, må bruges af alle. Inden klokken 20.00 skal legetøjet være opsamlet og lagt i faldgruset omkring lejehuset. Legetøj der gentagne gange efterlades på gangarelaer m.m. kan blive fjernet uden varsel.