Affald

Affald

Affald

Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. I gården er der også containere til flasker, batterier, el-affald m.m. Affald skal sorteres inden udsmidning. Læs mere om sotering af affald på affald.kk.dk.

Intet affald eller genstande til udsmidning må henkastes eller stilles i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne eller på fællesarealerne. Henstår der genstande, vil disse blive fjernet for ejerens regning. Regning trækkes over fællesudgifterne.

Storskrald

Alt ikke almindeligt husholdningsaffald over ca. 1 x 1 meter skal anbringes i storskraldskælderen. Pap, elektronik og hård plast skal i de særlige containere, ikke i storkraldsrummet.

Byggeaffald

Byggeaffald må ikke afleveres i storskraldsrum eller almindelige affaldscontainere. Der findes en genbrugsstation på Vermlandsgade hvor byggeaffald kan bortskaffes.

Kontakt bestyrelsen hvis du er i tvivl.

Bioaffald

Alt bioaffald skal i de grønne poser og derefter i de dertil egnede containere.

Det er beboeren selv, der bestilles bioaffalds poser, som kan bestilles fra kommunen her.